Metaalbewerking met materiaalkunde

Momenteel is metallurgie iets dat niet alleen betrekking heeft op plastische vormprocessen en gieterij, maar ook op de studie van structuren in macrokrachten. Experimenten met metallografische microscopen worden meestal uit deze faciliteit verwijderd.

Microscopie is een onderdeel dat enkele honderden jaren geleden verscheen. En pas recent werden andere soorten microscopen gevonden in de metallurgie. Tegenwoordig zijn ze nodig tijdens het boek met technische producten. Momenteel zijn metallografische microscopen de meest voorkomende in het veld, die onder andere worden verkregen voor het testen van metaalspecimens en hun breuken. Het is dezelfde beeldvormingsmethode die op ondoorzichtige monsters wordt uitgevoerd. Metallografische microscopen omvatten elektronenmicroscopen, die structuuranalyse op atomair niveau veroorzaken en lichtmicroscopen, gekenmerkt door lagere vergroting. Waarnemingen die met deze hulpmiddelen worden uitgevoerd, zijn uiterst belangrijk, omdat we hierdoor een nieuw type microscheurtjes in het materiaal of hun oorsprong kunnen detecteren. Het is ook mogelijk om het faseaandeel te berekenen en bovendien de afzonderlijke fasen nauwkeurig te bepalen. Dankzij dit kunnen we het aantal en type insluitsels bepalen, en daarnaast veel verschillende belangrijke elementen vanuit het oogpunt van metallurgie. Vaak maken microscopische waarnemingen van nieuw gecreƫerd materiaal bijvoorbeeld specifieke observatie van de structuur van het materiaal mogelijk, zodat we in de toekomst veel ongewenste storingen kunnen voorkomen.

Het gebruik van metallografische microscopen is uiterst belangrijk, omdat we hierdoor materiaaldefecten snel kunnen vinden. Maar het is de moeite waard dat het omgaan met dit soort apparatuur moeilijk is. Om deze reden mogen alleen gekwalificeerde mensen er experimenten op uitvoeren.